Algemene voorwaarden

Alle genoemde prijzen op de website van Hotel Zierikzee, en alle gedrukte uitgaven en advertenties van Hotel Zierikzee zijn exclusief toeristenbelasting en eventuele toeslagen. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Hotel Zierikzee handelt volgens de Uniforme Horeca Voorwaarden.
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.) horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage.

U kunt de voorwaarden downloaden op de website van Koninklijke Horeca Nederland.
Uniforme Voorwaarden Horeca »